Mgr. art. Lucia Benešová


V roce 2011 jsem na VŠMU v Bratislavě ukončila magisterské studium obor hudební umění – hra na housle (Doc. M. Karlíková, MgA F. Novotný). Po několikaletých zkušenostech jako orchestrální hráčka v různých orchestrech (Košická Filharmonie, Plzeňská Filharmonie) jsem se již pátým rokem usídlila v Komorní Filharmonii v Pardubicích.

Pedagogické činnosti se věnuji průběžně v celé své interpretační kariéře. Zúčastnila jsem se mnoha zajímavých a inspirativních kurzů zaměřených na výuku mladých hudebníků. Před dvěma lety jsem se seznámila se zajímavou metodou Suzuki výuky. Ta mě zaujala natolik, že se dnes nacházím na dlouhé cestě studií a poznávání tajů pedagogické činnosti prostřednictvím této metody. Momentálně mám rozpracovaný level dva. Studuji ho u mezinárodně uznávané lektorky paní Agathe Jerie.

Metoda Suzuki


Co je to Suzukiho Metoda?

Metoda pochází z Japonska a nese jméno po svém zakladateli panu Schinichi Suzuki. Vychází z rodného jazyka, který se dítě postupně naučí právě prostřednictvím poslechu. Ten je pro tuto metodu velice důležitý.

Dítě poslouchá skladby nahrané profesionálním umělcem během nejrůznějších domácích činností, podobně jako když se učí mluvit. Tak se dítě učí hrát na housličky zpaměti, což je obrovská výhoda. Má tak možnost soustředit se na správný postoj, držení těla a samotné držení nástroje. To je nesmírně důležité pro dobré zvládnutí houslové techniky.

Princip výuky je založen na rovnostranném trojúhelníku, který představují rodič, dítě a učitel. Ty společně dítě povzbuzují, chválí a pomáhají mu zvládnout první krůčky, které jsou nesmírně důležité. Rodič je součástí všech hodin, doma pak pomáhá dítěti procvičovat dané skladby správným způsobem.

Tato metoda u dítěte rozvíjí:

 • trpělivost
 • spolupráci
 • fantazii
 • pozitivní vztah k hudbě
 • rytmické cítění
 • kreativitu


„Fandím všem, kteří se chtějí věnovat hudbě a hrát na housle. Ať použijí jakoukoli metodu výuky, důležité je, aby je hraní bavilo. Vím, že Suzukiho škola je velmi úspěšná a rozvíjí od raného věku hudební sluch a lásku k tomu nádhernému nástroji, kterému se říká housle.
Přeji vám všem, milí houslisté, abyste svojí houslovou hrou rozdávali radost co nejvíce lidem kolem sebe.“ - Pavel Šporcl

Výuka


Osobní přístup a vždy ochota dělat věci srdcem. V tom si myslím, že je budoucnost a ta pravá láska do dětí vložená. Děkuji, že se moje dítko, může učit právě u Vás.

Petra T.

Suzuki metoda se nám velice osvědčila. Metoda založená na hře a rytmu bez drilu dětí baví. Bonusem je pak skvělá učitelka Lucia, která je pro děti lektorem i kamarádkou, těší se na ni. Na hodiny proto chodí s radostí. Doma pak obě dcery cvičí s nadšením. I pokroky, nás příjemně překvapily, jsme rádi, že jsme před dvěma lety zvolili právě tuto alternativu.

Iveta a Jan Zemanovi

Role rodičů

Rodič nemusí být hudebník, vše potřebné se dozví na hodině. Doma pomáhá dítěti dodržovat správné návyky u cvičení a podporuje ho.

Poslech skladeb

Podobně jako malé dítě nejprve poslouchá řeč svých rodičů, děti nejdříve poslouchají jednotlivé nahrávky písniček, které pak hrají zpaměti.

Včasný začátek

Metoda je vhodná pro děti od 3 - 4 let.

Zábavná forma

Motivuje děti a vytváří prostor pro chuť zlepšovat se.Ceník


Vzhledem k tomu, že jsem hráčkou Komorní Filharmonie Pardubice, hodiny si domlouváme flexibilně. Termíny jsou každý měsíc dvacátého upravené dle zkoušek, koncertů a samozřejmě podle Vašich individuálních potřeb.

Úvodní hodina

Zdarma
 • Vzájemné seznámení
 • Informace o Suzukiho metodě
 • Výběr správné velikosti housliček
 • Základní postoj
 • Základní rytmy

Individuální výuka

 • 300 Kč - 30 minut
 • 450 Kč - 45 minut
 • Správné držení houslí
 • Učení nových skladeb a písniček
 • Hraní, zpívání a rytmizace

Skupinová výuka

 • 200 Kč - 45 minut
 • Vzájemná spolupráce dětí
 • Pódiová zkušenost
 • Prohlubování poznatků z individuálních hodin

Pronájem nástroje

 • 200 Kč - 1 měsíc
 • Housle
 • Smyčec
 • Pouzdro

Kontaktujte mě


V případě zájmu nebo otázek mi zašlete zprávu prostřednictvím formuláře, nebo využijte níže uvedené kontaktní údaje.